Ở Hoa Kỳ và những quốc gia phương Tây, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời được xem là một thú vui

http://holdendangvn1970.bravesites.com/entries/general/nh%E1%BB%AFng-th%C3%B3i-quen-%E1%BB%9F-x%E1%BB%A9-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-khi%E1%BA%BFn-c%E1%BA%ADu-du-h%E1%BB%8Dc-sinh-h%E1%BB%A5t-h%E1%BA%ABng-khi-tr%E1%BB%9F-v%E1%BB%81-qu%C3%AA-h%C6%B0%C6%A1ng

Hoa Kỳ và những đất nước phương Tây, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời được xem là một thú vui, trào lưu để có một làn da rám nắng khỏe mạnh, đương nhiên là người phương Tây có bôi kem chống nắng. Vì thế nếu