Kindie - Phần mềm quản lý trường mầm non chuyên nghiệp

https://lexsrv3.nlm.nih.gov/fdse/search/search.pl?match=0&realm=all&terms=http://[email protected]/redirect/?url=https://kindie.io/

Kindie là hệ thống phần mềm hỗ trợ trực tuyến công việc quản lý, tổng hợp và báo cáo hàng ngày của nhà trường; cung cấp công cụ kết nối giữa ban giám hiệu – giáo viên – phụ huynh trên điện thoại, đồng thời là mạng