Gia chủ nấu nước, mở van nước, bật đèn sáng

http://link.chatujme.cz/redirect?url=https://moving-house.business.site/posts/8789173782533347080

Sau khi thực hiện lễ nhập trạch xong, người đứng trạch sẽ tiến hành nấu nước. Điều này có ý nghĩa cuộc sống mới sôi động, tài chính dồi dào. Mặt khác, nấu nước còn có ý nghĩa khai bếp, dâng trà mời các vị thần