Đừng mua nhà nếu chưa tìm hiểu xem them chung cu Sunshine continental

https://ello.co/canhov9prqqo176

Theo Nhật Phạm Đôi nét, dự án Sunshine Continental quận 10 đã được cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được Sở xây dựng Hà Nội nên phố bể Chí Minh cấp phép phát triển dựng; Bộ Công thương đã chấp nhận hợp